fbpx

ĐIỀU LỆ GIAO LƯU CẦU LÔNG NỘI BỘ CÁC CÂU LẠC BỘ PROKENNEX LẦN I – 2020.

Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 2020 ( CHỦ NHẬT )Địa điểm: Sân cầu lông Hưng Phú – 835 đường Hưng Phú phường 9 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.

dieu-le-giai-cac-clb-prokennex
dieu-le-giai-cac-clb-prokennex
dieu-le-giai-cac-clb-prokennex