fbpx

Đội tuyển ProKennex (Minh Hà, Minh Sang) giao lưu cùng Tiến Dinh Sport sau khi kết thúc giải Thành Công

Đội tuyển ProKennex (Minh Hà, Minh Sang) giao lưu cùng Tiến Dinh Sport sau khi kết thúc giải Thành Công

CẢM ƠN ANH CHỊ TIẾN DINH SPORT ĐÃ NHIỆT TÌNH TIẾP ĐÓN TEAM PROKENNEX!