Tag Archives: luật đánh cầu lông

Luật thi đấu cầu lông chuẩn quốc tế bạn cần nắm vững

luật cầu lông

Luật thi đấu cầu lông đã có những thay đổi Trong thời gian gần đây, bắt đầu từ ngày 1/3/2018, luật thi đấu cầu lông có một chút thay đổi từ liên đoàn cầu lông quốc tế ban hành. Cụ thể những thay đổi này áp dụng cho luật phát cầu khi thi đấu. Việc […]