Tag Archives: cặp dôi cầu lông

Cặp đôi cầu lông KOO KIEN KEAT và TAN BOON HEONG của Malaysia

Koo- Kien- Keat - Tan- Boon -Heong

Koo Kien Keat và Tan Boon Heong là một cặp đôi cầu lông có tài năng của cầu lông Malasia Với những cú đánh từ phía sau của  Tan Boon Heong, Koo Kien Keat  đã có nhiều thời gian để chứng tỏ tài năng sáng tạo của mình ở phía trước. Koo Kien Keat và Tan Boon Heong đã có một […]